Girincs 2009

Szakmai beszámoló
„Együtt – működünk” érdekképviseleti képzés a
tiszaújvárosi kistérség civil kezdeményezői számára

NCA-CIV-08-A-0465

 

Projektünk eredetei célkitűzése az volt, hogy 2008. október 1. – 2009. április 30. napja között, havonta tartunk 1 napos tréningeket Girincsen. A képzési napokon 6 órát terveztünk megtartani. Várhatóan 15-20 fő részvételével alkalmanként. Célcsoportunk tagjai többnyire alapképzettséggel, néhányan középfokú végzettséggel rendelkező roma származású emberek.

A tervezetthez képest több alkalommal szerveztünk tréning napot, mert nagy érdeklődés (31 fő jelentkezett) és lelkesedés volt tapasztalható a résztvevők részéről és igényelték a havonta 1 alkalomnál többször való találkozást.

A tréning napokon kívül tanácsadói napokat is tartottunk. Elsődleges célja a tanácsadásnak, hogy Girincsen és Hejőszalontán is megalakuljon egy helyi érdekképviseleti szervezet.

2008. november 19-én volt a Hejőszalontai Hátrányos Helyzetűek Egyesületének alakuló ülése, december 12. napján alakult meg a Girincsért Esélyegyenlőségi Közhasznú Szervezet, mely szervezeteket a BAZ Megyei Bíróság nyilvántartásba vett.

Elkezdődött a problématérkép felállítása, saját stratégia kidolgozása. A képzés sorozaton átlagosan 20 fő vett végig részt, de volt olyan alkalom, ahol 30-nál is többen voltak jelen.

Jelen projektünk a kistérségben tenni akaró, hátrányos helyzetű civileknek és kisebbségi képviselőknek kívánt eredményes működésüket elősegítő, megerősítő képzést szervezni.

A célcsoport sajátosságait figyelembe véve a tréningek gyakorlatorientáltak voltak. Célunk volt, hogy a résztvevők az információszerzésen túl tartós kapcsolatot építsenek ki egymással és a helyi kormányzati intézményekkel, korszerű kommunikációs technikákat sajátítsanak el és csökkenjen szocializációs hátrányuk, különös tekintettel a roma és nem roma kapcsolatokra. További cél a kisebbségi és többségi együttműködés fejlesztése, javítani a romák hozzáférését a rendelkezésre álló lehetőségekhez, szolgáltatásokhoz és csökkenteni a diszkriminatív megnyilvánulásokat. Szeretnénk még inkább felkelteni a célcsoport érdeklődését az önszerveződési formák iránt és bíztatni őket, hogy saját maguk is akarjanak legális megoldásokat keresni problémáikra, illetve találják meg a megfelelő kommunikációs csatornákat, ahol artikulálhatják nem csak problémáikat, de eredményeiket, értékeiket is. Ehhez már megvalósult jó példák bemutatását tartjuk a legmegfelelőbbnek.